تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

جایگاه سازمانی


شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع رسمی سیاستگذاری فرهنگ و علم در کشور در سال 1386 با هدف مشارکت دادن فضلای حوزه در مهندسی فرهنگی و سیاستگذاری کلان علمی - آموزشی نظام اسلامی ، فعال کردن آنان در تبیین جایگاه حوزه های علمیه در نظام معرفتی و علمی جامعه اسلامی ، تدبیر سیستم های آموزشی و پژوهشی در جهت وضعیت مطلوب و به منظور تقویت هویت دینی طرح ها و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ، اقدام به تأسیس کمیسیون حوزوی نمود.
در این راستا بنا بر پیشنهاد جناب آقای دکتر مخبر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به دبیر محترم شورای عالی حوزه های علمیه در خصوص نحوه تعامل کمیسیون حوزوی با دبیرخانه شورای عالی حوزه علمیه مطرح و مقرر گردید:
کمیسیون مزبور (شورای تخصصی حوزوی) به عنوان کمیسیون مشترک میان دبیرخانه شورای عالی حوزه و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه فعالیت دهد و اعضای آن به پیشنهاد شورای عالی حوزه های علمیه و تائید شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین گردد
کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی با استعانت از باری تعالی و همکاری صمیمانه فضلای حوزوی، به عنوان نمونه موفق همکاری سازمانیافته و موثر دستگاههای نظام با حوزههای علمیه توانست در سال 1390 از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به شورای تخصصی حوزوی ارتقاء یابد  و مأموریت خود را در تأمین عقبه حوزوی برای عالیترین سطوح خطمشیگذاری فرهنگی در کشور و تعامل اثربخش حوزههای علمیه و نظام، با جدیت بیشتر دنبال کند.