تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

معرفی


خط مشی گذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران باید ارتباط وثیقی با آموزه های دینی داشته باشد. تعالیم نجات بخش اسلام که تضمین کننده سعادت دنیوی و اخروی فرد و جامعه است در کلیه مراحل فرایند خط مشی گذاری فرهنگی از شناخت مسائل تا ابداع راه حلها و ارزیابی و اعتبارسنجی آنها میتواند کارکرد هدایت گری و الهام بخشی داشته باشد. بهره مندی از این امکان مستلزم مشارکت فعال و نظاممند حوزه های علمیه و متخصصان دینی در فرایند خط مشی گذاری است؛ زیرا بی تردید حوزه های علمیه با پشتوانه غنی معرفتی و با پیشینه درخشان هدایت گری از ارکان اساسی فرهنگ و تمدن اسلامی در کشورمان محسوب میشوند. 
شورای تخصصی حوزوی با توجه به موقعیت ویژه ای که از آن بهره می برد ، بر آن شده تا با توجه به ظرفیت ایجاد شده همچون مراجع عظام تقلید ، علما و طلاب پژوهشگر و جوان در  شهر مقدس قم تصمیماتی را به عنوان یکی از مهمترین بازوهای فکری فرهنگی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی اتخاذ نماید و حتی پا فراتر از آنچه در شورای عالی انقلاب فرهنگی می گذرد ، گذاشته و به وظیفه مهم حوزوی خود در تمامی عرصه های سیاستگذاری فرهنگی کشور ورود پیدا کند ؛ همچنانکه رهبر معظم انقلاب در هنگام بازدید از غرفه شورای تخصصی حوزوی در نمایشگاه مشکات سال 1389 فرمودند: 
شما نباید همتان را منحصر به چیزهائی کنید که در شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با حوزه می خواهد مطرح کند ، مطرح شود بلکه (هدف) "تزریق نگرش حوزوی در کل سیاست های فرهنگی کشور"باشد . همین چیزی که خلاش در آمورش و پرورش داریم می بینیم ، در صدا و سیما داریم می بینیم ، در دانشگاه ها می بینیم ، در خیلی از جاهای دیگر ، درنقشه کلان کشور داریم می بینیم ... این کاری که کردید باید ناظر به مسئله کلان اداره کشور و فرهنگ باشد.