تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


معرفی کتاب شورای تخصصی حوزوی

آسيب‌شناسي انتقال فرهنگ ديني در نهاد آموزش عمومي و راهكارهاي نوسازي معطوف به اصلاح آن


کتاب «آسيب‌شناسي انتقال فرهنگ ديني در نهاد آموزش عمومي و راهكارهاي نوسازي معطوف به اصلاح آن» در شورای تخصصی حوزوی تدوین شد.

چکیده:

در پي پيشنهاد و ابلاغ كميسيون حوزوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دي‌ماه 1386 براي مطالعه و پژوهش دربارة موضوع «آسيب‌شناسي انتقال فرهنگ ديني در نهاد آموزش عمومي و راهکارهاي  نوسازي معطوف به اصلاح آن»،  پيش از هرچيز بررسي‌ها و تأملات مقدماتي براي روش و برنامة عمل اين پژوهش انجام گرفت و طرح اجمالي پژوهش در اسفندماه به کميتة «معرفت ديني و نظام آموزشي پژوهشي کشور» ارائه شد. در اين طرح پس از تجزيه و تحليل موضوع يادشده و بررسي ابعاد سطح پژوهش، سه مرحله در نظر گرفته شده بود:
1)  بررسي و مطالعة پيشينة مطالعات و تحقيقات انجام‌شده دربارة موضوع و يا محورها و مسائل مرتبط با آن و دستيابي به فراتحليل اين مطالعات براي پيشگيري از دوباره کاري‌ها و صرفه‌جويي در زمان  و هزينه؛
  1. انجام مصاحبه و گفت‌وگوي جدي و نقادانه با شماري از صاحب‌نظران و متخصصان فرهنگ ديني و نيز کارشناسان و مديران بخش‌هاي مرتبط آموزش و پرورش و بحث و بررسي دربارة مرحله نخست پژوهش، به‌ويژه براي دستيابي به راهکارهاي اصلاحي؛
  2. برگزاري چند نشست کارشناسي براي تکميل و تنقيح يافته‌هاي دو مرحلة پيشين و دستيابي به جمع‌بندي نهايي پژوهش.
پس از آغاز مرحلة اول پژوهش و گردآوري، ملاحظه و بررسي مجموعة منابع مکتوب ـ چه به صورت کتاب‌هاي منتشر شده و چه تحقيقات و پروژه‌هاي منتشرنشدة مرتبط به موضوع ـ روشن شد که آسيب‌شناسي و اصلاح و بهبود روش‌هاي تربيت ديني و معنوي دانش‌آموزان در آموزش و پرورش و شناسايي و ارائه راهکارهاي مؤثرسازي و تعميق آن، از دغدغه‌هاي ديرين اين مجموعه بوده که تلاش‌هاي فراواني را برانگيخته است. از آغاز دهة دوم انقلاب و بروز برخي نشانه‌هاي کاستي و آسيب در اين عرصه، بررسي‌ها و پژوهش‌هايي در قالب‌هاي گوناگون آغاز شده که برخي از آنها، به ريشةابي‌هاي نسبتاً عميقي پرداخته‌اند‌ و نکات مهمي را نيز استنباط و ارائه كرده‌اند.
بنابراين به نظر مي‌رسيد که مطالعة نتايج اين بررسي‌ها و پژوهش‌ها، مي‌تواند براي شناسايي مهم‌ترين آسيب‌هاي انتقال فرهنگ ديني در نهاد آموزش عمومي كفايت كند؛ اگرچه تكميل و بسط يافته‌هاي اين فراتحليل، مستلزم اجراي مرحلة دوم و سوم اين تحقيق خواهد بود. البته با توجه به اهميتي که نتايج اين پژوهش براي دستيابي به راهکارهاي نوسازي، بهينه‌سازي و اصلاح چگونگي انتقال فرهنگ ديني خواهد داشت، توجه به راهکارهاي اساسي و کلان و بسترسازي براي تحقق آن، ثمربخشي اين پژوهش را تضمين خواهد کرد. آنچه مهم است، توجه به اين يافته‌ها و عزم و سرمايه‌گذاري‌هاي لازم براي اجرايي شدن راهکارهاي پيشنهادي است. لذا نتيجة مرحلة نخست اين پژوهش با رعايت اختصار و پرهيز از تفصيل و اطناب ـ البته به ضميمة مجموع اسناد و مدارک و منابعي که مورد استفاده قرار گرفته است- تقديم كميتة معرفت ديني و نظام آموزشي و پژوهشي كشور شد و پس از دريافت نظرات اعضاي محترم كميته، اصلاح و تكميل گرديد.
بدين وسيله از دبيرخانة کميسيون حوزوي و مراکزي که براي دستيابي به منابع پژوهشي با  اين طرح همکاري كردند، آقاي اسماعيل‌زاده كه در گردآوري بخشي از اسناد و منابع همکاري کردند، و نيز از اعضاي محترم كميتة معرفت دينی و نظام آموزشي و پژوهشي كميسيون حوزوي كه با نكات و تذكرات خود به غناي اين مجموعه افزودند، تشکر و تقدير مي‌نمايم.
بدين اميد که بلوغ مديريت فرهنگي و تربيتي در سطح کلان نظام، زمينة اثربخشي اين نتايج را فراهم ساخته باشد.
فهرست :
  • مهم‌ترين آسيب‌هاي انتقال فرهنگ ديني در نهاد آموزش عمومي
  • راهكارهاي كلان معطوف به اصلاح
  • راهكارهاي كوتاه مدت
  • راهکارهای بنیادین و بلند مدت


كد خبر:40807
منبع خبر:شورای تخصصی حوزوی
تاريخ خبر:1396/07/18