تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


واحد ارتباطات علمی شورای تخصصی حوزوی

معرفی کتاب جامعه‌شناسی جنسیت با رویکردی اسلامی


کتاب جامعه شناسی جنسیت با رویکردی اسلامی ، اثر حجت الاسلام حسین بستان درهجدهمین همایش کتاب سال حوزه به عنوان اثر شایسته تقدیر شناخته شد.
چکیده کتاب
متـون جامعه‌شـناسی جنسیت از کاسـتی‌هايي همچون ابتـنای تبیین‌ها و تفسیرها بر نظریه‌های یک‌جانبه‌نگر و قوم‌مدارانة غربی، آمیختگی تحلیل‌ها با مواضع ارزشی و ایدئولوژیک نظریه‌پردازان که اساساً بر پایة ارزش‌های غیردینی یا ضدّ دینی شکل گرفته‌اند و به طور خاص، متون فارسی آن از مشکلاتی مانند ترجمه‌محوری، غیربومی بودن و غیرانتقادی بودن رنج می‌برند. توجه به این کاستی‌ها و ضرورت رفع آنها به‌ویژه در مورد منابع درسی و کمک‌درسیِ مورد استفاده در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، انگيزة اولیة تدوين این كتاب بوده است؛ اما این انگیزه در راستای دستیابی به هدفی وسیع‌تر، یعنی تحقق اندیشة علم دینی یا علوم انسانی اسلامی تعریف شده است. جامعه‌شناسی با رویکرد اسلامی در الگوی مفروض این کتاب، داعیة برخورداری از ویـژگی منحصر به‌ فـردی از نظر فنون تحقیق تجربی ندارد؛ امـا از حیث مبـانی هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و ارزشي و نيز از حیث تبيين‌هاي نظری، از رویکردهای موجود جامعه‌شناسی تمایز می‌یابد.
مباحث کتاب در قالب سیزده فصل تنظیم شده اند . فصل نخست ، مروری بر مهم ترین نظریه های جامعه شناسی جنسیت است؛ فصل دوم به بررسی پاره ای مبانی پارادایمی ، شامل مبانی معرفت شناختی ، انسان شناختی ، انسان شناختی و ارزش شناختی که شالوده دیگر مباحث کتاب را تشکیل می دهند و در فهم بهتر آنها دخیل هستند ، می پردازد . با توجه به اهمیت بحث جامعه پذیری جنسیتی ، در فصل سوم چند نظریه اصلی در این زمینه مرور و ارزیابی شده اند . در فصل چهارم از برخی ارزش های جنسی ، ماند عفت و حجاب که ابعاد جنسیتی آشکاری دارند ، سخن به میان آمده است . فصل های دیگر کتاب ، هر کدام به یکی از نهادهای اجتماعی  و چگونگی بروز و تاثیر جنسیت در آن اختصاص یافته است. بدین ترتیب ، نهاد ازدواج در فصل پنجم ، نهاد خانواده شامل دو بحث ساختار و کارکردهای خانواده در فصل های ششم و هفتم ، نهاد دین در فصل هشتم ، نهاد آموزش در فصل نهم ، نهاد اقتصاد در فصل دهم ، نهاد سیاست در فصل یازدهم ، نهاد قانون در فصل دوازدهم و دیگر نهادها در پنج محور سلامت ، غراغت و تفریح ، ورزش ، ارتباط رسانه ای و جنگ ، در فصل سیزدهم بررسی شده اند .
در هر یک از مباحث کتاب ، کوشش شده تا ضمن بیان مسئله یا مسائل اصلی و اشاره ای گذرا به رویکردهای هنجاری به موضوع مورد بحث و پس از مروری بر تبیین های علّی و کارگردی مطرح در ادبیات بحث ، تبیین هایی با رویکر اسلامی ساخته و پرداخته شود و بدین ترتیب ، امکان مقایسه رویکرد اسلامی با رویکردهای رقیب نیز تا حدودی فراهم آمده است.
كد خبر:40937
منبع خبر:پژوهشگاه حوزه دانشگاه
تاريخ خبر:1396/08/03