تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


واحد ارتباطات و همکاری های علمی شورای حوزوی

معرفی کتاب مبانی فقهی - اقتصادی توزیع ریسک (مخاطره) در بازارهای مالی‏‫


معرفی کتاب «مبانی فقهی - اقتصادی توزیع ریسک (مخاطره) در بازارهای مالی‏‫» در همایش کتاب سال حوزه
مبانی فقهی - اقتصادی توزیع ریسک (مخاطره) در بازارهای مالی‏‫
مولف : محمدکاظم بکتاش
ناشر کتاب : انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره(
 شایسته تحسین دوره نوزدهم
معرفی کتاب
کتاب حاضر در چهار فصل تدوین یافته که شامل:
«
مروری بر مفاهیم بنیانی و ادبیات نظری توزیع مخاطره»،
«مروری بر آموزه های اسلامی مخاطره»،
«استخراج مبانی توزیع مخاطره در نظام مالی اسلام»
و «جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادها» می باشد.

«
استنباط مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» از منابع فقهی»، «استخراج هم جهت بودن «ریسک و مخاطره» با بازده و درآمد از منابع فقهی»، «تقیید و تخصیص گسترۀ درآمدزایی «ریسک و مخاطره» به نصوص منع قمار»، «تقیید و تخصیص گسترۀ درآمدزایی «ریسک و مخاطره» به نصوص منع غرر»، «استظهار ملاک ها و معیارهای توزیع «ریسک و مخاطره» از دلایل قرآنی و روایی» و «راهکارهای توزیع «ریسک و مخاطره» در نظام مالی اسلامی»
محور های اصلی این کتاب را تشکیل می دهد.
 گزیده کتاب
در قسمتی از کتاب با عنوان «ربا؛ عامل کاهش مخاطره پذیری بالفعل جامعه» می خوانیم:

ربا افزون بر تأثیرات اخلاقی و اجتماعی اش از راه کاهش ثروت ریسک پذیری بالفعل جامعه، موجب کاهش سرمایه گذاری و تولید ملی می شود. ریسک پذیربودن افراد از ویژگی های روانی و شخصیتی آنان ناشی می شود و میزان خطرپذیری فرد، درجۀ ریسک پذیری او را نشان می دهد.

در این گزاره از ریسک پذیری به «ثروت» تعبیر شده است؛ زیرا عنصر ریسک پذیری باعث جان گرفتن دیگر نهاده ها و حرکت چرخۀ تولید می شود.

همان گونه که می دانیم، تمام اَشکال سرمایه گذاری، متضمن ریسک است و همه چیز لزوماً مطابق نقشه پیش نمی رود. احتمال دارد پروژه ای دچار زیان شود یا سود مورد نظر از آن به دست نیاید. در این وضعیت اگر همۀ صاحبان عوامل تولید (زمین، کار و سرمایه)، خواستار پاداشی ثابت و از پیش تعیین شده باشند، پروژه از مرحلۀ گفت وگو به مرحلۀ وقوع نمی رسد. در اینجا یک حلقۀ مفقود وجود دارد و نهاده ای اساسی بدین شرح، مفقود است که وظیفه اش تقبّل زیان های احتمالی ناشی از پروژه است. این نقش مهم را نیروی ریسک پذیر، یعنی کارفرما به عهده دارد.

بنابراین اطلاق تعبیر ریسک پذیری بالفعل به ثروت، بجاست و موجب جان گرفتن دیگر عوامل تولید و حرکت چرخۀ تولید می شود.
 
كد خبر:42419
منبع خبر:http://ketabehowzeh.ir/
تاريخ خبر:1397/07/11